Shimeji

Shimeji

4 sushis crocantes cobertos por shimeji salteado na manteiga.